Biznes

Współpraca z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu.

Read More

Fundusze Unijne

Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój biznesu / przedsięwzięcia / innowacji.

Read More

Innowacje

Pomoc w wdrożeniu innowacji, pozyskaniu dofinansowania.

Read More

Badania

Współpraca z naukowcami, wsparcie w prowadzonych badaniach.

Read More

Ruszy konkurs w Programie POIR 4.1.4: Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój!

18 września 2017 roku rusza nabór wniosków do Programu POIR 4.1.4: Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój mającego na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności konsorcjów składających się przynajmniej z jednego ośrodka naukowego i jednego przedsiębiorstwa. Dofinansowane zostaną projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Maksymalna

Wkrótce startuje projekt „Równość szans w biznesie”!

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk. Udział w projekcie jest bezpłatny Celem projektu jest dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość

Konkurs POIR 2.1.: Kredyt na innowacje technologiczne

20 lutego 2017 roku rusza nabór wniosków do Programu POIR 2.1. Kredyt na innowacje technologiczne mającego na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MMŚP poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 mln PLN. Nabór wniosków kończy się 29. marca 2017 roku. Co można zdobyć? dofinansowanie (roz)budowy lub zakupu hali produkcyjnej; dofinansowanie środków trwałych: (urządzeń, maszyn,

Konkurs POIR 2.1.: Centra Badawczo-Rozwojowe

Za dokładnie 3 miesiące, 8. maja 2017 roku, rusza Program POIR 2.1. Centra badawczo-rozwojowe. Ma on na celu pomoc przedsiębiorcom oraz ośrodkom naukowym w inwestowaniu w infrastrukturze B+R poprzez dofinansowanie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych sektora MŚP. Maksymalne dofinansowanie stanowi 70% całej liczby kosztów. Nabór wniosków kończy się 7. lipca 2017 roku. Co można zdobyć? –

Konkurs POIR 3.2.1.: Badania na rynek

Już 13. marca tego roku rusza Program POIR 3.2.1. Badania na rynek ma za zadanie uaktywnić produkcję nowych produktów lub usług z zachowaniem poprzez dofinansowanie prac B+R przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Dzięki temu MŚP zwiększą innowacyjność i konkurencyjność swoich działań. Nabór wniosków kończy się 26. kwietnia 2017 roku. Można zyskać: dofinansowanie zakupu gruntu, dofinansowanie

Program EUREKA 2016

Program ten promuje współpracę międzynarodową w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W konkursie o dofinansowanie wziąć udział mogą konsorcja, których członkami są co najmniej dwa podmioty (mogą to być przedsiębiorcy lub jednostki naukowo-badawcze) z dwóch różnych krajów. Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, usług bądź procesów, aby zwiększyć innowacyjność Europy. Budżet

Misja specjalna polskich firm w Pekinie – możliwość dofinansowania

Informujemy uprzejmie, że Silesia Chamber of Commerce Ltd. rozpoczyna nabór firm polskich na misję specjalną firm polskich do Pekinu – stolicy Chin, która odbędzie się w dniach: 18-22 listopada 2015r. Misja specjalna do Chin, organizowana jest z okazji rocznicy dziesięciolecia działalności CEDEA China Economic Development & Exchange Association – organizacji, zrzeszającej firmy chińskie z całego Państwa Środka.

Zapraszamy na strony Klastrów

klaster-automatyki.pl klaster-budowlany.pl klaster-chemiczny.pl klaster-energetyki.pl klaster-it.pl klaster-logistyki.pl klaster-medyczny.pl klaster-odziezowy.pl klaster-rolny.pl klaster-rybacki.pl klaster-spozywczy.pl klaster-turystyczny.pl klaster-zabawek.pl klaster-zeglarski.pl klasterlogistyki.pl