Biznes

Tworzymy warunki do kreowania zysku poprzez aktywną pomoc i doradztwo dla naszych członków i partnerów

Read More

Badania

Zapewniamy dostęp do naukowców i badań, na najwyższym poziomie merytorycznym

Read More

Innowacje

Definiujemy nowoczesne wyzwania technologiczne, organizacyjne w innowacyjnych pakietach rozwojowych

Read More

Fundusze UE

Pomagamy w otrzymaniu grantów UE, dofinansowań i innowacyjnych pożyczek na rozwój biznesu, kadry i technologii

Read More

Program EUREKA 2016

Program ten promuje współpracę międzynarodową w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W konkursie o dofinansowanie wziąć udział mogą konsorcja, których członkami są co najmniej dwa podmioty (mogą to być przedsiębiorcy lub jednostki naukowo-badawcze) z dwóch różnych krajów. Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, usług bądź procesów, aby zwiększyć innowacyjność Europy. Budżet wynosi 4 mln euro

Misja specjalna polskich firm w Pekinie – możliwość dofinansowania

Informujemy uprzejmie, że Silesia Chamber of Commerce Ltd. rozpoczyna nabór firm polskich na misję specjalną firm polskich do Pekinu – stolicy Chin, która odbędzie się w dniach: 18-22 listopada 2015r.
Misja specjalna do Chin, organizowana jest z okazji rocznicy dziesięciolecia działalności CEDEA China Economic Development & Exchange Association – organizacji, zrzeszającej firmy chińskie z całego Państwa Środka.

Udział w tej wyjątkowej imprezie zapowiedziały przedsiębiorstwa z całych Chin jak również partnerzy CEDEA z całego Świata w tym i nasza Izba. Zespół naszej Silesii Izby Handlowej SCC współpracuje z CEDEA od początku jej powstania.

Każda firma polska, uczestnicząca w tej wyjątkowej imprezie, odbędzie spotkania bezpośrednie B2B z potencjalnymi partnerami chińskimi wytypowanymi i zaproszonymi na podstawie danych z formularza organizacyjno – zgłoszeniowego.

Informujemy również, że jest możliwość uzyskania refundacji kosztów uczestnictwa w misji ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach Branżowych Projektów Promocyjnych.

Wnioski o refundację w wersji do wypełnienia, wysyłamy wszystkim zgłoszonym do udziału uczestnikom, gwarantując ich pilotaż oraz monitoring od procesu ich przygotowania poprzez kwalifikację aż do rozliczenia projektu.