Konkurs POIR 2.1.: Kredyt na innowacje technologiczne

20 lutego 2017 roku rusza nabór wniosków do Programu POIR 2.1. Kredyt na innowacje technologiczne mającego na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MMŚP poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 mln PLN. Nabór wniosków kończy się 29. marca 2017 roku. Co można zdobyć? dofinansowanie (roz)budowy lub zakupu hali produkcyjnej; dofinansowanie środków trwałych: (urządzeń, maszyn,

Konkurs POIR 3.2.1.: Badania na rynek

Już 13. marca tego roku rusza Program POIR 3.2.1. Badania na rynek ma za zadanie uaktywnić produkcję nowych produktów lub usług z zachowaniem poprzez dofinansowanie prac B+R przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Dzięki temu MŚP zwiększą innowacyjność i konkurencyjność swoich działań. Nabór wniosków kończy się 26. kwietnia 2017 roku. Można zyskać: dofinansowanie zakupu gruntu, dofinansowanie

Program EUREKA 2016

Program ten promuje współpracę międzynarodową w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W konkursie o dofinansowanie wziąć udział mogą konsorcja, których członkami są co najmniej dwa podmioty (mogą to być przedsiębiorcy lub jednostki naukowo-badawcze) z dwóch różnych krajów. Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, usług bądź procesów, aby zwiększyć innowacyjność Europy. Budżet