Nie od dziś wiadomo, że budowanie potencjału usług, produktów, leży u podstaw tworzenia struktur, dzięki którym zyskuje się nowych klientów, dostawców, zwiększa się możliwości rozwojowe firmy, czy też jej konkurencyjność na rynku. Przekonywanie do tego kierunku nie należy do celów klastrów, wybór należy do Ciebie. Wstąp do klastra w wybranej dziedzinie i synergicznie rozwijaj swoją firmę / instytucję, umacniając swoją firmę lub instytucję, korzystając ze wsparcia i współpracy na rynku konkurencyjnym i rynkach zagranicznych,

Uważamy, ze dzięki nam:

  • wzmocnisz strukturę działalności, uzyskując dostęp do grona specjalistów i naukowców z dziedzin z zakresu wybranego dla Twojej działalności,
  • weźmiesz udział w szkoleniach i wydarzeniach – dla członków i Twojch pracowników – czekają dedykowane szkolenia specjalistyczne i dotyczące pozyskiwania środków z zagranicznych rynków i unijnych źródeł finansowania,
  • znajdziesz partnera do projektu / konsorcjum – zyskaj z nami dodatkowe punkty przy ocenie wniosków, w świetle nowych środków unijnych, grantów na rozwój i innowacje, uzyskaj certyfikat i rekomendacje.

Głównym celem działalności klastra jest oprócz budowania współpracy i zrozumienia pomiędzy nauką i biznesem,  podnoszenie przewagi na rynku konkurencyjnym członków Klastra. . Wysiłek zainwestowany we współpracę to nie wysiłek włożony w samodzielną pracę, gdyż wspólne działania tj. : promocja, integracja narzędzi pozyskiwania funduszy, stanowiąc wartość, zapewniają łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych i krajowych.

Zapewne zanim przystąpisz do struktury, będziesz liczył na zwiększenie zysku i rozwój swojej firmy, ale także będzie sz obawiał się konfrontacji z firmami konkurencyjnymi, które również są zrzeszone w Klastrze. Nic bardziej mylnego, gdyż zachowujesz indywidualność, unikalność i realizując działania w Klastrze nie konkurujesz z firmami działającymi w jego strukturze, tylko z zewnęrzynymi podmiotami i firmami zagranicznymi.

Dzięki temu, że wspólnie potrafimy się przeciwstawić złym praktykom, absurdom prawnym, zyskujesz na uczestniczeniu we wspólnej inicjatywie, dając możliwość zmian, np. poprzez zgłaszanie niuansów, które ograniczają Twój i innych firm bizes, hamując rozów polskiej gospodarki i możliwość komercjalizacji wiedzy naukowej.