Konkurs POIR 2.1.: Kredyt na innowacje technologiczne

20 lutego 2017 roku rusza nabór wniosków do Programu POIR 2.1. Kredyt na innowacje technologiczne mającego na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MMŚP poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 mln PLN. Nabór wniosków kończy się 29. marca 2017 roku.

Co można zdobyć?
dofinansowanie (roz)budowy lub zakupu hali produkcyjnej;
dofinansowanie środków trwałych: (urządzeń, maszyn, linii technologicznych);
dofinansowanie zdobycia wytworów pracy umysłowej (niematerialnych i prawnych): patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Więcej informacji na stronie funduszenarozwoj.pl.