Konkurs POIR 2.1.: Centra Badawczo-Rozwojowe

Za dokładnie 3 miesiące, 8. maja 2017 roku, rusza Program POIR 2.1. Centra badawczo-rozwojowe. Ma on na celu pomoc przedsiębiorcom oraz ośrodkom naukowym w inwestowaniu w infrastrukturze B+R poprzez dofinansowanie tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych sektora MŚP. Maksymalne dofinansowanie stanowi 70% całej liczby kosztów. Nabór wniosków kończy się 7. lipca 2017 roku.

Co można zdobyć?
– dofinansowanie zakupu gruntu,
– dofinansowanie zakupu, (roz)budowy bądź adaptacji nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne,
– dofinansowanie zakupu środków trwałych, sprzętu, wyposażenia,
– dofinansowanie zakupu wartości intelektualnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
– dofinansowanie zdobycia odpowiedniej wiedzy technicznej oraz przeprowadzenia doradztwa.

Więcej informacji na stronie funduszenarozwoj.pl