Konkurs POIR 3.2.1.: Badania na rynek

Już 13. marca tego roku rusza Program POIR 3.2.1. Badania na rynek ma za zadanie uaktywnić produkcję nowych produktów lub usług z zachowaniem poprzez dofinansowanie prac B+R przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Dzięki temu MŚP zwiększą innowacyjność i konkurencyjność swoich działań. Nabór wniosków kończy się 26. kwietnia 2017 roku.

Można zyskać:

  • dofinansowanie zakupu gruntu,
  • dofinansowanie zakupu lub (roz)budowy budynków,
  • dofinansowanie środków trwałych;
  • dofinansowanie zakupu wartości intelektualnych;
  • dofinansowanie kosztów wykonania prac B+R i/lub usług doradczych

Więcej informacji na stronie funduszenarozwoj.pl