Ruszy konkurs w Programie POIR 4.1.4: Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój!

18 września 2017 roku rusza nabór wniosków do Programu POIR 4.1.4: Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój mającego na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności konsorcjów składających się przynajmniej z jednego ośrodka naukowego i jednego przedsiębiorstwa. Dofinansowane zostaną projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 mln PLN. Nabór wniosków kończy się 18. grudnia 2017 roku.

Więcej informacji na stronie funduszenarozwoj.pl.