Program EUREKA 2016

Program ten promuje współpracę międzynarodową w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych. W konkursie o dofinansowanie wziąć udział mogą konsorcja, których członkami są co najmniej dwa podmioty (mogą to być przedsiębiorcy lub jednostki naukowo-badawcze) z dwóch różnych krajów. Celem programu jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, usług bądź procesów, aby zwiększyć innowacyjność Europy. Budżet