KONKURS POIR 2.1.: KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego, trudno nie zauważyć, jak ważne są innowacje dla dalszego postępu i sukcesu przedsiębiorstw. Właśnie z tą myślą został stworzony konkurs POIR 2.1., którego celem jest wspieranie nowatorskich przedsięwzięć.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) pod hasłem „Kredyt na innowacje technologiczne”. Celem tego konkursu jest wsparcie przedsiębiorców w realizacji projektów inwestycyjnych związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijających istniejące technologie lub wprowadzających je na zupełnie nowe obszary działalności gospodarczej.

Dlaczego warto się starać o wsparcie w ramach konkursu POIR 2.1.?

Oprócz finansowego wsparcia, jakim jest kredyt na innowacje technologiczne, uczestnicy konkursu POIR 2.1 mogą liczyć również na:

– Wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów i mentorów;
– Szerokie możliwości promocji swoich innowacyjnych projektów;
– Udostępnienie narzędzi i infrastruktury niezbędnej do testowania własnych innowacji;

Dla kogo jest ten konkurs?

Kredyt na innowacje technologiczne może ubiegać się zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, które planują rozwijać nowoczesne technologie bądź wdrażać innowacyjne rozwiązania. Kluczowe jest to, by przewidywane działania wpływały na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz dalszy rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

Wsparcie w ramach konkursu POIR 2.1. mogą uzyskać przedsięwzięcia związane z badań naukowych, wdrożenie wyników badań czy tworzenie i rozwijanie oprogramowania.

Warto dodać, że w przypadku projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa możliwa jest refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla dużych przedsiębiorców refundacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Jak zgłosić swój projekt?

Zgłoszenie projektu do konkursu POIR 2.1. odbywa się poprzez złożenie wniosku do PARP w odpowiednim formularzu dostępnym na stronie programowej. Warto sprawdzić dokładne terminy naboru wniosków, gdyż konkurs ma charakter okresowy.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii coraz więcej przedsiębiorstw stawia na innowacyjne projekty, które pozwolą im zyskać konkurencyjną przewagę na rynku. Jednak wprowadzenie nowatorskich rozwiązań zwykle wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, których nie każda firma jest w stanie udźwignąć. Właśnie dla takich przedsiębiorców uruchomiono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), a w jego ramach konkurs POIR 2.1., który oferuje kredyty na innowacje technologiczne.

Co to jest konkurs POIR 2.1.?

Konkurs POIR 2.1. to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw w realizacji innowacyjnych projektów technologicznych oraz rozwijanie ich potencjału badawczego i rozwojowego. Realizacja programu ma miejsce poprzez udzielenie preferencyjnych kredytów na inwestycje w rozwój produktów, usług czy technologii o wysokim stopniu innowacyjności.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w konkursie?

Przede wszystkim uczestnictwo w konkursie pozwala zdobyć potrzebne finansowanie na wprowadzenie nowoczesnych technologii w firmie. Uzyskane kredyty są udzielane na atrakcyjnych warunkach, z niższym oprocentowaniem oraz dłuższym okresem spłaty niż te dostępne na rynku. Ponadto, projektowanie i realizacja innowacji może wpłynąć na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może brać udział w konkursie?

W konkursie mogą uczestniczyć małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Ważne jest także spełnienie kilku warunków określonych przez organizatorów programu, takich jak posiadanie innowacyjnego pomysłu oraz opracowanie planu jego realizacji.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swój projekt do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która oceni jego innowacyjność oraz potencjał biznesowy. W przypadku pozytywnej oceny, wnioskodawca zostanie zakwalifikowany do dalszego procesu i otrzyma możliwość skorzystania z preferencyjnej oferty kredytowej.

Terminy naborów wniosków

Program POIR 2.1. przewiduje cykliczne nabory wniosków, których terminy są ogłaszane przez ARP. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronach Agencji, a także do konsultacji z doradcami finansowymi, którzy pomogą ocenić wiarygodność projektu oraz przygotować kompletną dokumentację.

Zakres wsparcia

Oferowane kredyty mogą pokrywać do 100% kosztów kwalifikowanych dla danego projektu innowacyjnego. W ramach konkursu POIR 2.1. można uzyskać wsparcie na rozwój nowych technologii, produktów czy usług, jak również na zakup patentów czy licencji.

Podsumowując, konkurs POIR 2.1. stanowi znakomitą okazję dla polskich firm pragnących inwestować w rozwój nowoczesnych technologii i zyskać przewagę na rynku. Skorzystanie z preferencyjnej oferty kredytowej może w znaczący sposób ułatwić finansowanie projektów innowacyjnych oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego przedsiębiorczości.

Możesz również polubić