KONKURS POIR 3.2.1.: BADANIA NA RYNEK

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla przedsiębiorstw, który ma na celu wsparcie badań rynkowych. Konkurs o nazwie „POIR 3.2.1.: Badania na rynek” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zebranie informacji o potrzebach klientów, możliwościach sprzedaży produktów czy usług oraz zachowania konkurencji są niezbędne do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i wsparcie projektów biznesowych z sektora MŚP, które mają potencjał dalszego rozwoju oraz generowania innowacji w obszarze product placement, produktu bądź usługi. Konkurs skierowany jest zarówno do firm, które dopiero zaczynają swoją działalność, jak i tych już działających na rynku.

Dla uczestników konkursu przewidziano wsparcie finansowe w formie dotacji na pokrycie kosztów realizacji badań rynkowych oraz doradztwa specjalistycznego. Łączny budżet konkursu wynosi 40 milionów złotych.

Warunkiem ubiegania się o środki w konkursie jest przedłożenie planu badań rynkowych oraz rozwoju firmy, który zostanie oceniony pod kątem merytorycznym, innowacyjności projektu i prawdziwości danych. Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał wykazać znajomość zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Przy ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Jakość badań rynkowych i analizy konkurencji.
2. Innowacyjność projektu.
3. Potencjał komercyjny produktu lub usługi.
4. Zapotrzebowanie na wytworzone innowacje ze strony klientów.
5. Efektywność kosztowa projektu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa od 1 czerwca do 30 września bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do końca grudnia tegoż roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to instytucja państwowa, zajmująca się finansowaniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. Realizuje zadania na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw.

Konkurs „POIR 3.2.1.: Badania na rynek” to doskonała szansa dla przedsiębiorstw, aby zdobyć środki na badania rynkowe oraz otworzyć nowe ścieżki rozwoju biznesowego. Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Do konkursu mogą przystąpić firmy, które są zarejestrowane na terytorium Polski i prowadzą działalność gospodarczą. Ważne jest również, aby przedsiębiorstwa były w stanie wykazać się innowacyjnością oraz potencjałem rozwojowym. Dodatkowo, konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków na realizację projektu.

Nabór wniosków i finansowanie

W ramach konkursu POIR 3.2.1. przyznawane będą dofinansowania na projekty badawcze w wysokości od 50% do nawet 85% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. Warto przypomnieć, że koszty kwalifikowalne to m.in. zakup niezbędnych materiałów, wynagrodzenia dla pracowników projektu, analizy i ekspertyzy oraz wydatki na narzędzia niezbędne do realizacji badań rynkowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 1 sierpnia do 30 września bieżącego roku, a wszelkie informacje oraz formularze wnioskowe można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie konkursowej: www.konkurs-poir-321.pl.

Przedstawiamy także kilka ważnych wskazówek dla udziału:

1. Szczegółowo zaplanuj swój projekt badawczy,
2. Zaopatrz się we wszystkie niezbędne dokumenty (np. plan biznesowy, analiza ekonomiczna),
3. Sprawdź czy Twój projekt spełnia wymogi konkursu,
4. Uzyskaj pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie od ekspertów z obsługi POIR.

Możesz również polubić