WKRÓTCE STARTUJE PROJEKT „RÓWNOŚĆ SZANS W BIZNESIE”

Właśnie ogłoszono uruchomienie nowego projektu o nazwie„Równość szans w biznesie”. Celem programu jest dążenie do wprowadzenia różnorodności oraz równych szans zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn na rynku pracy. Projekt swoją ofertę kieruje przede wszystkim do polskich przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm (MŚP), jednak chęć uczestnictwa mogą zgłaszać również inni przedsiębiorcy.

Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na coraz bardziej widoczne zmiany społeczne, stawia na wzmacnianie roli i pozycji kobiet w miejscach pracy tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn oraz wprowadzenie większej liczby mężczyzn do sektorów uważanych za typowo „kobiece”. Dążenia te oparte są na idei, że wzrost różnorodności wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz dobrą atmosferę i lepszą komunikację w zespołach pracowniczych.

W ramach projektu „Równość szans w biznesie” planowane są między innymi takie działania, jak:

• Porady i indywidualne konsultacje z ekspertami, związane z wprowadzaniem polityki równości płci we własnych firmach;

• Audyty różnorodności, mające na celu ocenę obecnej sytuacji w przedsiębiorstwach oraz rekomendacje odnośnie dalszych działań;

• Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w obszarze równości płci i różnorodności;

• Konferencje branżowe i panele dyskusyjne poświęcone tematyce równouprawnienia;

• Wsparcie w postaci kampanii promujących firmy wprowadzające zmiany na rzecz równości szans zawodowych.

Sieć „Równość szans w biznesie” przewiduje również funkcjonowanie jako platforma wymiany doświadczeń oraz baza dobrych praktyk, istniejących już na rynku. Dzięki tej współpracy firmy mają przykłady innych przedsiębiorstw, które jako zarząd wprowadzili odpowiednie mechanizmy, umożliwiając swoim pracownikom karierę niezależnie od płci.

Projekt nie bierze pod uwagę jedynie zmian wewnętrznych struktur firm, ale także propaguje politykę zrównoważonego rozwoju opartą o równość płci. Program docelowo ma wpłynąć nie tylko na poprawę satysfakcji zawodowej pracowników, ale także na wizerunek samej Polski jako kraju dbającego o równouprawnienie i różnorodność.

Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do programu „Równość szans w biznesie” już teraz, a start projektu zaplanowany jest na najbliższe tygodnie. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę zmian społecznych oraz stale rosnące zrozumienie potrzeby różnorodności w miejscach pracy, inicjatywa ta zapowiada się jako ważny krok na drodze do dalszego rozwoju polskiego sektora MŚP i równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Celem programu jest szerzenie idei równości, zwalczanie dyskryminacji, a także wypracowanie korzystnych warunków dla przyszłego rozwoju gospodarczego kraju. Projekt ten ma być platformą edukacyjno-wspierającą dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla tych planujących jej założenie. Już wkrótce organizatorzy uruchomią specjalną stronę internetową oraz portal społecznościowy umożliwiający wymianę doświadczeń i interakcje między uczestnikami programu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Społeczno-Gospodarczych (IBnGR), na terytorium Polski istnieje jeszcze wiele barier wpływających na nierówność szans w biznesie. Stereotypy płciowe, brak równowagi korzyści finansowych czy deficyt adekwatnego wsparcia ze strony instytucji publicznych – to tylko niektóre z przeszkód, z którymi borykają się aktualnie polscy przedsiębiorcy.

Projekt „Równość szans w biznesie” będzie się składać z kilku etapów, w tym m.in.:

1. Serii konferencji naukowych i spotkań eksperckich, podczas których eksperci będą prezentować gospodarcze i społeczne trendy, a także przykłady dobrych praktyk w zakresie równouprawnienia szans;

2. Warsztatów dedykowanych dla przedstawicieli startupów, mikroprzedsiębiorców oraz osób zaangażowanych w działania non-profit. Ich zadaniem będzie wsparcie uczestników we wprowadzaniu innowacji oraz ujawnianie możliwości współpracy z organizacjami działającymi na rzecz również równości;

3. Dedykowanego przestrzeń do odpowiedzi na indywidualne potrzeby doradztwa, mentoringu i wsparcia dla przedsiębiorców.

Warto również dodać, że projekt „Równość szans w biznesie” został sfinansowany ze środków unijnych oraz funduszy inwestycyjnych krajowych. Realizacja programu będzie się odbywała głównie w środowisku online, co pozwoli na uczestnictwo najszerszą grupę przedsiębiorców z różnych regionów kraju.

Działania te przyczynią się do zmniejszenia różnic pomiędzy regionami gospodarczymi oraz dalszego zmniejszenia współczynnika nierówności płacowych i szans na rynku pracy. Spowodują również zmniejszenie wpływu stereotypów oraz wzmacniania postaw tolerancji ze strony instytucji rynkowych oraz społecznego. Start projectu został zaplanowany na niebawem, więc warto już teraz przygotować się na wiele praktycznych aktywności – wszystko w duchu równości szans!

Możesz również polubić